25 Temmuz 2024, Perşembe - 2:49
bİlgİ

Artvin Deriner Barajı Belgeseli

Deriner Barajı, Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde, enerji üretmek amacıyla 1998 yılında inşasına başlanmış bir barajdır. Deriner Barajı, 207 metre (talvegden) yüksekliği ile bugüne kadar Türkiye’de inşa edilmiş en yüksek beton barajı olacaktır. Deriner Barajı yüksekliği bakımından dünyada 6. sırada yer alır.

Beton kemer gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 3.500.000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 253,00 m, normal su kotunda göl hacmi 1969,00 hm3, normal su kotunda göl alanı 26,40 km2 olacaktır. Baraj 670 MW’lık güçle yılda 2.118 GWh’lık enerji üretecektir. Türkiye’nin 1. ve dünyanın 6. büyük beton kemer barajı olan Deriner Barajı’nda; 7 yıllık inşaat süresine göre tespit edilen iş programında kritik iz, yaklaşık 3,5 milyon m3 hacme sahip beton gövdenin, kademeli olarak yaklaşık 4 yılda bitirilebilmesi ve diğer bağlantılı iş kalemlerinin bu imalat hızına imkan verecek şekilde tamamlanabilmesidir. İş yerindeki beton tesislerinin kapasitesi, 100.000 m3/ay dır. Bu kapasite ile gövde inşaatının tamamlanması 3 yılda mümkün olmakta, beklenmeyen durumlar da dikkate alındığında, gövdenin iş programında öngörülen 4 yılda tamamlanmaması için hiçbir fiziki engel bulunmamaktadır. Yıllık enerji üretimi 2,118 GWh olacak, Deriner Barajı yaklaşık 7 yılda kendisini amorti edecek. Deriner Barajı, 2012-Şubat ayında su tutmaya başlamıştır.

İş yürütülürken önceden öngörülemeyen hidrolojik ve jeolojik şartlar ve teknik zorunluluklar nedeniyle (deprem yönetmeliğindeki değişiklikler vb.) proje değişiklikleri olmuş ve bu değişiklikler iş miktarında artış meydana getirmiştir. Buna paralel olarak Deriner Barajı ve HES İnşaatı İş’ine keşif artışı verilmiş ve keşif artışı ile Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin bedeli toplam 1,4 milyar liraya ulaşmıştır.

Kaynak : Vikipedia

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir